Покана за конференцията

Оттук може да изтеглите поканата за XXIII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2018.