Покана за конференцията

Оттук може да изтеглите поканата за XXIV Научна конференция с международно участие ЕМФ 2019.