Важни дати

  1. Изпращане на регистрационния талон - 30 юни 2018 г.
  2. Оттук можете да изтеглите заявката за участие в XXIII Научна конференция и да я изпратите на адреса за контакти.

  3. Изпращане на пълния текст на докладите и попълнена бланка за съгласие авторските права да бъдат прехвърлени към ТУ-София - 15 юли 2018 г.

  4. Уведомяване на авторите за приемането (отхвърлянето) на докладите след рецензиране - 31 юли 2018 г.

  5. Регистрация на участниците - 17 септември 2018 г.