Контакти

   1000 София
   бул. Климент Охридски №8
   Технически Университет – София
   Енергомашиностроителен Факултет, бл.2, каб. 2344
   тел./факс: +359 2 965 3294
                     +359 2 965 2792                    
   e-mail: rvelichkova@tu-sofia.bg
               decan_emf@tu-sofia.bg