Организационен комитет

Председател:
      проф. д-р Ивайло Банов - Декан на ЕМФ

  Членове:
      доц. д-р Росица Величкова - Заместник-декан на ЕМФ
      доц. д-р Калин Филипов - Заместник-декан на ЕМФ
      проф. д-р Тотьо Тотев - Ръководител катедра ТЕ и ЯЕ
      доц. д-р Мерима Златева - Ръководител катедра ТХТ
      доц. д-р Диана Кръстева - Ръководител катедра ТТ
      доц. д-р Иван Дуков - Ръководител катедра ХАД и ХМ